NASZA OFERTA:

POZYSKIWANIE KAPITAŁU

 • POZYSKIWANIE INWESTORÓW

 • PODNIESIENIE KAPITAŁU

 • DOTACJE

 • KREDYTY I LEASINGI DLA FIRM

 • POŻYCZKI

 • EMISJE OBLIGACJI

 • EMISJE AKCJI

 • CROWDFUNDING UDZIAŁOWY

BIEŻĄCE DORADZTWO

DORADZTWO PRAWNO-FINANSOWE

 • UMOWY INWESTYCYJNE

 • UMOWY PARTNERSKIE

 • NEGOCJACJE Z INWESTORAMI I FUNDUSZAMI

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE POMIĘDZY WSPÓLNIKAMI

 • PRZEKSZTAŁCENIE I ŁĄCZNIE SPÓŁEK